PRENSİPLERİMİZ

Hedefimiz, sunduğumuz kalite sayesinde yüksek müşteri memnuniyetine ulaşmaktır. Müşterilerimiz, kendi üretimimiz olmasının getirdiği avantajlara büyük önem vermektedir.

Çalışanlarımızın sürekli eğitim alması ve daha kalifiye olması, homojen bir kalite standardı ve modern üretim tesisleri burada da kalite bilinci ile çalışmanın görevi ve temelidir.

QUICKPACK KALİTE POLİTİKASI

Evde kullanılan folyo ve film uzmanlarıyız.

Kalite bizim için müşteri taleplerini yerine getirmek anlamına gelmektedir. Bunun için de sürekli tekniğin en güncel haline uyarlanan en modern teknolojiye sahibiz.

Uzun yıllara dayanan tecrübemiz, ürün ve üretim yöntemlerinde yeniliklerin temelidir.

KALİTE DEVAMLI BİR SÜREÇTİR!

Şirketimizin bir prensibi de müşterilerimizin artan taleplerini göz önünde bulundurarak ürünlerimizin kalitesinin sürekli olarak daha iyi bir hale getirilmesi ve geliştirilmesidir.

Gıda maddeleri ile doğrudan temas eden folyo ve filmlerin üretimi özellikle odaklandığımız bir konudur.

Ürünlerimizin kalitesi, tüm şirket alanlarının ve böylece tüm çalışanlarımızın bir sonucudur. Kalitenin muhafaza edilmesi ve daha iyi bir hale getirilmesinin en önemli koşulu, yüksek motivasyona sahip ve düşünce ve eylemi geliştirmeye daima hazır olan kalifiye çalışanlardır.

Kaliteden yüksek beklentilerimiz, ancak tüm şirket departmanlarının arasında sorunsuz bir bilgi akışı olması durumunda yerine getirilebilmektedir.

Ürünlerimizin kalitesinin sağlanması için tüm süreç adımlarını dikkate ve değerlendirmeye alan bir risk analizi yapmış bulunuyoruz. Ürün güvenliğini sürekli olarak sağlamak amacı ile analiz sonuçları yönetim sistemi tarafından uygulanmaktadır. Risk analizi düzenli olarak doğrulanmaktadır.

Yüksek ürün kalitemizi hayata geçirmek için sadece kalite hedeflerimizi koşulsuz destekleyen kalifiye ham madde tedarikçileri ile çalışmaktayız.

Performansın iyileştirilmesi ve iş akışlarına eleştirisel bir yaklaşım, kalite yönetim sistemimizin başarısının anahtarıdır.

Bu yüzden de BRC Global Gıda Standardı sertifikasına sahibiz.

Pişirme kağıdı alanında ise, sürdürülebilir orman arazi kullanımı sertifikasına sahip bazı ürünler sunmaktayız.

SERTİFİKALARIMIZ

BRC Global Gıda Standardı, Düren tesisimiz
BRC Global Gıda Standardı, Calvörde tesisimiz